شما دوستان مرودشتی می توانید سوژه های تصویری خنده دار خود را همراه با تحلیل های خود برای ما بفرستید

همچنین می توانید تصاویر کودکان تان در حالات خنده دار برای ما بفرستید

این سوژه ها و تصاویر به اسم خودتان ثبت می شود .

bekhand@mailfa.com