بعضی وقتا روی جلد محصولات چی توز و دیگر شرکت های ایرانی می بینیم نوشته 20 درصد رایگان
البته اون 20 درصد رایگان فقط محیط هوای داخل پاکت را در بر می گیرد و با آینده ای که ما از الان می بینیم به نظر میاد تا یه مدت دیگه این چیپس ها و پفک ها 100 درصد free  بشود