یه روز یکی از حیوانات نادر میمیره . . .

نادر میره یه حیوانه دیگه میخره . .