کاریکاتور شب یلدا, شب یلدا
تجربه به ما نشان داده که همیشه اونی که بیشتر هندونه ها را بالا و پایین می کنه تا بهترینش را بخره ، در واقع هیچی از هندونه نمیدونه و فقط داره از ترس ایکارا رو می کنه تا بهترینش رو انتخاب کنه اما متاسفانه همیشه سفید ترینش گیرش میاد .
شما چجوری هندونه انتخاب می کنید ؟