فیلم هایی که ما ایرانی های می سازیم اولش مثل لاک پشت هست

بعدش سرعتشون بیشتر میشه و میشه آهو

آخرش هم پشیمون میشن که چرو زود تمومش کردن برا همین قسمت آخرش رو چند بار میذارند