یکی از دوستانمون تعریف می کرد می گفت اونموقع ها که بچه بودیم کنار سینما ( که همون هم دیگه نداریم ) چرخ و فلکی داشتیم که به ابرها می رسید اما در سه جمله میگم چی شد :
فروختن ، بردن ، خوردن

حالا باید بریم زرقون و شیراز . اف بر ما مرودشتی ها
http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/5320/5319827-2a0883dbca041eb5767c87a5ae6e6df4-l.jpg