تو مرودشت ما حالت برعکسه . چون آدم های اراذل معمولا در حضور معلم خودشون رو مظلوم نشون میدن